Budowanie domu na podmokłym gruncie

Czy budowa domów na terenach podmokłych jest w ogóle możliwa? Czy ma to jakikolwiek sens? Okazuje się, że tak. Jednak należy pamiętać o tym, że nie w każdym przypadku. Dodatkowo procedura budowy domu na gruntach podmokłych jest dużo bardziej skomplikowana niż na gruntach o dobrych warunkach. Na co więc zwrócić szczególną uwagę decydując się na budowę domu na gruntach o niekorzystnych warunkach?

Badania gruntu

Pierwszym, a zarazem jednym z najistotniejszych punktów w procesie budowy domu na terenie podmokłym jest zaplanowanie badań gruntowych. To dzięki nim można dowiedzieć się czy wybudowanie domu na takim terenie jest w ogóle możliwe. Ocenę warunków wodno-gruntowych należy zlecić profesjonalnej i rzetelnej firmie. Co prawda wiąże się to z dodatkowymi kosztami (sięgającymi nawet 2000 zł), jednak wyniki takich badań pozwolą uniknąć potencjalnych konsekwencji związanych z budową domu na nieodpowiednim w gruncie.

Powyższe badania przeprowadza się wykonując co najmniej trzy odwierty, na podstawie których określane są warstwy gruntu oraz poziom wód gruntowych. Istotne jest również aby odwierty przeprowadzane były dokładnie w miejscu, w którym w późniejszym czasie miałby stanąć dom.

Oprócz opisu poszczególnych warstw gruntowych oraz wodnych w dokumentacji wynikającej z badań powinny się również znaleźć zalecenia co do sposobu wybudowania i zabezpieczenia domu.

Fundamentowanie

Największym problemem w przypadku budowy domu na terenie podmokłym jest wybór jego fundamentowania. W tym przypadku najrozsądniejszy wyborem będzie wykonanie płyty fundamentowej, zamiast popularnych i najczęściej stosowanych ław fundamentowych. Sposób ten pozwoli na równomierne rozkładanie się ciężaru budynku na podłoże, a nie liniowo, jak ma to miejsce w przypadku ław fundamentowych. Dodatkowo dzięki konieczności wykonania mniejszego wykopu czas budowy może się skrócić.

Wykonanie płyty fundamentowej jest nieco droższe od tradycyjnych ław fundamentowych, jednak w przypadku terenów podmokłych jest to sposób bezpieczniejszy, który zapewni budynkowi stabilność.

Dom bez piwnicy

Bardzo słusznym rozwiązaniem w przypadku terenów podmokłych jest wybudowanie domu bez piwnicy. Wyeliminuje to ryzyko zalania pomieszczenia przez nadmiar wód gruntowych.

Drenaż opaskowy

Drenaż opaskowy jest kolejnym nieodzownym elementem, jaki należy wykonać decydując się na budowę domu na terenie podmokłym. Jest to nic innego jak system rur drenarskich, wkopany w ziemię dookoła budynku. Umożliwia on odprowadzenie wody z pasa gruntu otaczającego fundament. Należy jednak pamiętać, że drenaż opaskowy sprawdzi się jedynie w sytuacji, gdy wody gruntowe będą miały miejsce ujścia, np. w postaci instalacji melioracyjnej, rzeki lub stawu, które będą dodatkowym elementem ułatwiającym odprowadzanie wody.

Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe stosuje się w przypadku, gdy nadmiar wód występuje również na samej powierzchni. Jest to system korytek wkopanych w ziemię przykrytych dodatkowo rusztami. Korytka powinny być usytuowane około 5 mm poniżej gruntu, a woda z nich odprowadzana do studzienki magazynowej.

Wydaje się, że budowa domu na terenach podmokłych jest niemożliwa i pozbawiona sensu. Jednak dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii (zazwyczaj droższych od tradycyjnych), oraz uzyskaniu pomyślnych wyników badań gruntowych, z powodzeniem i bez żadnych konsekwencji można wybudować dom na terenach podmokłych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.