Błędy ekipy budowlanej a odpowiedzialność prawna

Znalezienie odpowiedniej firmy budowlanej spędza sen z powiek każdemu, kto rozpoczyna budowę domu. Słyszy się bowiem sporo złych opinii o takich fachowcach, a nie zawsze udaje się wynająć kogoś zaufanego, czy z polecenia. W takim wypadku należy się jak najlepiej zabezpieczyć przed ewentualnymi błędami popełnionymi przez ekipę budowlaną. Tym bardziej, że z dużym prawdopodobieństwem będzie chciała odpowiedzialności za te błędy to uniknąć.

Należy zacząć od sporządzenia umowy, wskazując w niej szczegółowy zakres robót, do których wykonania zatrudniliśmy daną ekipę. W umowie należy też wskazać materiały, jakie zostaną do tego użyte, a także termin wykonania prac oraz cenę za całość. Najgorsze, co może zrobić inwestor, to zgodzić się na stawkę godzinową. Wtedy prace mogą przeciągać się bez końca, co nie koniecznie przełoży się na lepszy efekt końcowy.

Przed zatrudnieniem ekipy poszukajmy opinii o niej. Jeśli nie mamy nikogo z polecenia, doskonałym źródłem takiej wiedzy będzie internet. Pamiętajmy przy tym, że nie każda ekipa jest zła i nie o to w tym tekście chodzi, aby podać na tacy wskazówki jak wybudować dom bez ponoszenia kosztów robocizny. Jeśli jednak wady konstrukcji są oczywiste, ktoś musi ponieść za to odpowiedzialność.

Za błędy odpowiada albo kierownik budowy, albo wykonawca. Każdy w zakresie swoich obowiązków oraz wiążących ich z inwestorem umów. Każdą usterkę czy błąd, którą zauważymy, należy niezwłocznie zgłosić jednej z tych osób, która daną pracę wykonywała bądź nadzorowała. Odbiór budynku i zapłata za wykonane usługi nie powodują, że odpowiedzialność za te błędy wygasa.

Po tym czasie inwestor może dochodzić odpowiedzialności na zasadzie rękojmi, ponieważ zastosowanie mają tu przepisy kodeksu cywilnego, który wskazuje, że odpowiedzialność wykonawcy za wady budynku wynosi 3 lata. W tym czasie inwestor może żądać naprawy usterek, lub obniżenia wynagrodzenia. Jeśli wykonawca wad nie usunie, inwestor ma prawo od umowy odstąpić. Aby uprawnienia te obowiązywały, inwestor musi zgłosić wykonawcy usterkę w ciągu miesiąca od jej wykrycia, jeśli tego nie zrobi – traci prawo do skorzystania z rękojmi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.