Czy Bezpieczny Kredyt 2% można przeznaczyć na budowę domu?

Na 1 lipca 2023 roku planowane jest wejście w życie rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Z niecierpliwością czekają na to osoby, które spełniają jego warunki i planują zaciągnięcie rekordowo taniego kredytu hipotecznego na realizację swoich potrzeb mieszkaniowych. Mimo publikacji projektu ustawy wątpliwości budzi kwestia budowy domu. Czy również na ten cel można przeznaczyć dotowany kredyt?

Zgodnie z założeniami programu „Bezpieczny kredyt 2%” można przeznaczyć na realizację własnych celów mieszkaniowych, a jednym z nich jest oczywiście budowa domu. Szeroko komentowaną kwestią jest jednak wkład własny, który liczy się inaczej, gdy posiadamy tylko działkę, na której ma stanąć dom, a inaczej, gdy z własnych środków wykonaliśmy już prace budowlane.

Jak banki liczą wkład własny przy budowie domu?

Standardowe bankowe procedury mówią, że w przypadku starania się o kredyt hipoteczny na budowę domu, bank weźmie pod uwagę wartość działki, na której on powstanie, jeżeli jest ona naszą własnością i nie została kupiona na kredyt.

Jeżeli budowa została już rozpoczęta z własnych środków kredytobiorcy, to oprócz działki do wkładu własnego zostaną zaliczone również pieniądze wydane na ten cel (dla banku liczą się już wykonane prace, a nie opłacone faktury).

Przy kredycie na warunkach rynkowych wykonanie części prac we własnym zakresie jest naprawdę korzystne. Trzeba wziąć niższą kwotę kredytu, a bank może się zabezpieczyć na nieruchomości o wyższej wartości, co zmniejsza ryzyko, więc oferowane warunki finansowania mogą być bardziej atrakcyjne.

Limit wyższego wkładu własnego obowiązuje tylko puste działki

W przypadku rządowego programu sprawa nie jest jednak taka prosta. Nie ma ustalonych limitów za metr kwadratowy nieruchomości, ale został określony maksymalny wkład własny, który można wnieść i jest to 200 tys. zł. Jednak w ustawie został przewidziany wyjątek.

Jeżeli kredyt ma być przeznaczony na budowę domu, a potencjalny wnioskodawca posiada działkę, która zostanie uwzględniona jako wkład własny, to suma jej wartości oraz kwoty finansowania może być równa nawet 1 mln zł. Skoro pary mogą pożyczyć maksymalnie 600 tys. zł w ramach programu, to działka może być więc warta nawet 400 tys. zł.

Wyższe limity nie dotyczą jednak rozpoczętych już budów. Zgodnie z zapisami ustawy podwyższonym limitem jest objęta tylko nieruchomość gruntowa, czyli działka. Jeśli więc mamy działkę i wykonaliśmy już prace budowlane, to obowiązuje nas standardowy limit, czyli 200 tys. zł.

W praktyce więc osoby, które są już w trakcie tego procesu, będą wykluczone z programu. Wartość działki, która w tym przypadku również liczy się do wkładu własnego i wykonanych prac w przeważającej większości sytuacji będą warte więcej niż 200 tys. zł, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę aktualne ceny nieruchomości gruntowych oraz materiałów i prac budowlanych.

Ograniczenie to budzi sprzeciw wśród osób, które chciałyby dokończyć budowę domu z pomocą rządowego kredytu. Trudno się temu dziwić, skoro ustawa nie jest zgodna ze stosowanymi procedurami bankowymi, gdzie wykonane z własnych środków prace są atutem, a nie przekleństwem dla kredytobiorców.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.