Czy można zablokować budowę szeregowca na sąsiedniej działce?

Jaki wpływ mają posiadacze domów jednorodzinnych na zagospodarowanie sąsiednich działek? Czy można zablokować budowę na działce obok, jeśli nie podoba nam się, że ma tam powstać na przykład szeregowiec?

Owszem, istnieje możliwość zablokowania budowy sąsiada, jednak spełnione muszą być określone przesłanki. Czy jednak nasze niezadowolenie z przyszłego sąsiedztwa to wystarczający powód, żeby wstrzymać budowę?

Przede wszystkim, zanim podejmiemy próbę zablokowania budowy na działce sąsiadującej z naszą nieruchomością, należy sprawdzić, czy w ogóle możemy wystąpić jako strona w postępowaniu o wydanie zezwolenia na budowę. Jak mówi ustawa Prawo budowlane, w sprawie pozwolenia na budowę stronami są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu, który ma być objęty wnioskowanym pozwoleniem na budowę. Oznacza to, że właściciel domu jednorodzinnego, który dowiaduje się, że na sąsiedniej działce ma powstać szeregowiec i nie podoba mu się ten pomysł, aby mieć wpływ na realizację budowy, musi najpierw sprawdzić, czy jego nieruchomość leży w obszarze oddziaływania tej budowy. Analizując obszar oddziaływania obiektu, bierze się pod uwagę charakter planowanej inwestycji, jej funkcje, konstrukcję i cechy charakterystyczne. Oddziaływanie obiektu może być niekorzystne, jeśli prowadzi do ograniczeń w zagospodarowaniu i zabudowie sąsiedniej nieruchomości.

Jeśli okaże się, że nasza nieruchomość znajduje się w obszarze oddziaływania, a my nie otrzymaliśmy zawiadomienia o wszczęciu postępowania, możemy ubiegać się o jego wznowienie, jeśli wykażemy, że nie braliśmy udziału w postępowaniu nie z naszej winy. Na złożenie wniosku do organu, który wydał pozwolenie na budowę mamy 30 dni od momentu, gdy dowiedzieliśmy się o decyzji ostatecznej. Jeśli organ nie uzna naszej argumentacji za zasadną, możemy odwołać się do organu drugiej instancji, czyli wojewody, a później ewentualnie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Składając wniosek o wznowienie postępowania, nie musimy podawać żadnych powodów – organ odpowiedzialny za wydanie decyzji o pozwolenie na budowę ma obowiązek przeanalizować każdy złożony wniosek i zbadać ewentualne nieprawidłowości. Z pewnością opóźni to rozpoczęcie kłopotliwej z naszego punktu widzenia budowy, jednak czy wystarczy, aby ją zablokować? Niekonieczne, ponieważ jeśli nie występują żadne nieprawidłowości od strony prawnej, zablokowanie budowy nie będzie możliwe. Jeśli budynek, który ma powstać na sąsiedniej działce, będzie odpowiednio zlokalizowany względem granicy działki, nie będzie zacieniał naszej posesji, okna zlokalizowane w ścianie zwróconej na naszą posesję będą podlegać normie i nie będzie żadnych innych uchybień w projekcie architektoniczno-budowlanym, nie uda się zablokować budowy.

Podsumowując, samo niezadowolenie z planowanego sąsiedztwa nie wystarczy, aby zablokować inwestycję na sąsiedniej działce. Nawet jeśli uda nam się doprowadzić do wznowienia podstępowania o udzielenie pozwolenia na budowę, to jeśli sąsiednia nieruchomość nie będzie negatywnie oddziaływać na nasz dom i działkę, jedyne co uda się osiągnąć, to opóźnienie rozpoczęcia budowy.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.