Ruszają kontrole instalacji fotowoltaicznych – będą kary

Osoby, które posiadają instalację fotowoltaiczną, muszą sprawdzić, czy jej moc zgadza się z tym, co zostało zgłoszone do operatora. Negatywny wynik kontroli może się zakończyć karą pieniężną nakładaną przez Urząd Kontroli Energetyki.

Zapowiedziane kontrole są skutkiem coraz większej liczby skarg od producentów energii. Wynika z nich, że prawidłowo zamontowane instalacje przydomowe nie wytwarzają takiej energii, jak powinny. W zgłoszeniach powtarza się problem polegający na wyłączaniu się falownika w słoneczne dni.

Przeprowadzone już przez operatorów kontrole wykazują, że powodem występowania problemu często są sąsiedzi, którzy zwiększają moc swoich instalacji. Chcąc zarabiać więcej na sprzedaży wytwarzanej przez siebie energii, doprowadzają oni do przeciążenia sieci. Skutkuje to nieodpowiednim działaniem paneli na instalacjach działających w danym obwodzie.

Działanie niezgodne z prawem

Mniej lub bardziej świadome zwiększanie mocy wytwarzanej energii elektrycznej poprzez nieprawidłowe ustawienie inwertera jest niezgodne z prawem. Stwarza ono zagrożenie dla pobliskich mikroinstalacji i wszystkich urządzeń elektrycznych pobierających prąd z danego obwodu. W skrajnych przypadkach wykrytych przez Tauron prosument wprowadzał do sieci dziesięć razy większą ilość energii, niż zadeklarował.

Obowiązki prosumenta

Na każdym właścicielu instalacji fotowoltaicznej, który nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej odprowadza do sieci, ciążą obowiązki informacyjne wobec operatora systemu. Zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii właściciel instalacji musi poinformować operatora o:

  • terminie przyłączenia mikroinstalacji,
  • lokalizacji mikroinstalacji,
  • rodzaju odnawialnego źródła energii,
  • rodzaju zastosowanego magazynu energii,
  • łącznej mocy elektrycznej mikroinstalacji.

Zgłoszenie musi zostać zrobione na co najmniej 30 dni przed przyłączeniem instalacji do sieci. W przypadku zmian wprowadzanych w uruchomionej już instalacji należy o nich poinformować w ciągu 14 dni od ich realizacji. Zgłoszenie taki dotyczy między innymi zwiększenia mocy produkowanej energii.

Tauron rozpoczyna kontrole, urząd nakłada kary.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami operator (np. Tauron Dystrybucja) ma prawo przeprowadzać kontrolę, a wytypowani prosumenci otrzymują ją informację o zaplanowanej inspekcji. Jeśli nieprawidłowości zostaną potwierdzone, to Urząd Regulacji Energetyki może nałożyć karę finansową do tysiąca złotych.

W przypadku odmowy przyjęcia nałożonej kary administracyjnej organem rozstrzygającym w sporze pomiędzy operatorem systemu energetycznego a producentem wytwarzającym energię elektryczną za pomocą mikroinstalacji będzie sąd powszechny.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.