NIK skontrolował Polskie Domy Drewniane. Nie wygląda to dobrze

Polskie Domy Drewniane miały wybudować lokale mieszkalne i domy dla blisko 12 tys. rodzin. Celu nie udało się zrealizować, a spółka przynosi straty. Co wykazała kontrola NIK?

Spółka Polskie Domy Drewniane została założona w 2019 roku. Jej głównym celem było zwiększenie liczby mieszkań na rynku w krótkim okresie czasu. Zadanie ma być realizowanie poprzez budowę, zarządzanie i wynajmowanie domów lub lokali z możliwością ich sprzedaży. Oferta jest skierowana przede wszystkim do osób o umiarkowanych dochodach.

Postawione zadania spółka może realizować poprzez: kupno gruntów i nieruchomości mieszkalnych, realizowanie remontów i przebudowy istniejących budynków mieszkalnych, kupno, przetwarzanie i sprzedaż surowców oraz produktów drewnianych, pozyskiwanie i tworzenie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie przetwórstwa drewna, oraz przez prowadzenie innej działalności związanej z energooszczędnym budownictwem drewnianym.

Tylko 31 lokali z planowanych 11 tysięcy

Polskie Domy Drewniane miały w ciągu 5 lat, czyli od 2018 do 2022 roku wybudować 11 tys. mieszkań w budynkach wielorodzinnych i 950 domów w zabudowie jednorodzinnej. Tym samym spółka miała przyczynić się do realizacji założeń Narodowego Programu Mieszkaniowego, według którego do 2030 roku w kraju miało powstać około 2,5 mln mieszkań. Do połowy 2022 roku spółce udało się wybudować i oddać do użytku zaledwie 31 lokali mieszkalnych i 2 lokale usługowe.

Udziałowcami spółki w momencie rejestracji były Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Bank Ochrony Środowiska. Ustawa powołująca spółkę do życia nie wskazała jednak, skąd miałyby pochodzić grunty pod budowę zaplanowanych domów.

NIK wskazuje więcej problemów. Spółce nie udało się zrealizować planów związanych z utworzeniem tzw. banku ziemi, czyli utworzenia rezerw nieruchomości przeznaczonych pod cele inwestycyjne. Spółka co prawda kupowała grunty, ale w tym obszarze zrealizowała niespełna 45% założonego planu. Opóźniona była też realizacja zadań związanych ze stworzeniem potencjału wytwórczego oraz kompetencji w zakresie technologii konstrukcji budynków drewnianych.

Wynik finansowy na dużym minusie

Polskie Domy Drewniane nie wykazały żadnych przychodów ze sprzedaży towarów i usług aż do końca 2020 roku. W 2021 roku spółka uzyskała wpływy w wysokości 2,9 tys. zł, przy planowanych 18,8 mln zł. Choć w pierwszym półroczu 2022 roku spółka odnotowała wpływy w wysokości 61,3 tys. zł, to jednak od marca 2019 roku do końca czerwca 2022 roku spółka wykazała łączną stratę w wysokości 16,4 mln zł.

W okresie objętym kontrolą Najwyższej Izby Kontroli aktywa spółki zmniejszały się w stosunku do kapitału podstawowego z 50 mln zł do 43,2 mln zł w 2020 roku oraz ze 120 mln zł do 102,5 mln zł w pierwszej połowie 2022 roku.

Łącznie koszty działalności spółki w kontrolowanym przez NIK okresie wyniosły 82,9 mln zł. Na pozyskanie nieruchomości wydano 49,6 mln zł, a 440 tys. zł kosztowało przygotowanie strony internetowej. Wydatki związane z wynagrodzeniami oraz kosztami ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń przekroczyły połowę wszystkich poniesionych kosztów.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.