Kredyt na dom z wydzielonym biurem

Przedsiębiorcy, których działalność nie wymaga specjalnie dostosowanej przestrzeni, decyzję o budowie domu mogą połączyć z rezygnacją z wynajmowania osobnego lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej. W większej przestrzeni mieszkalnej można bowiem wygospodarować miejsce na urządzenie biura, gabinetu czy pracowni. Co do zasady kredyt hipoteczny służy do sfinansowania budowy domu lub zakupu mieszkania, ale banki zwykle przystają na połączenie funkcji mieszkalnej z komercyjną. Trzeba jednak liczyć się z dodatkowymi formalnościami przy ubieganiu się o kredyt.

Podstawowym warunkiem stawianym przez kredytodawców jest określenie, jaką część domu zajmować będzie przestrzeń przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej. Wymagania w tym zakresie różnią się w zależności od banku, ale zazwyczaj lokal użytkowy może stanowić maksymalnie 30% całkowitej powierzchni nieruchomości.

Klienci muszą liczyć się z tym, że od przedsiębiorców ubiegających się o kredyt hipoteczny oczekiwany może być większy wkład własny niż w przypadku osób pracujących na etacie. Ważnym czynnikiem jest czas prowadzenia działalności gospodarczej. O kredyt mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność od co najmniej 12 miesięcy, a w przypadku niektórych banków wymagane jest nawet 18 lub 24 miesiące. Banki niechętnie udzielają kredytów małym firmom, które nie mają jeszcze ugruntowanej pozycji na rynku.

Kredyt hipoteczny na firmę – jakie dokumenty

Dokumenty potrzebne do oceny zdolności kredytowej różnią się w zależności od sposobu opodatkowania działalności. W celu udokumentowania dochodów przedsiębiorcy, którzy rozliczają się ryczałtem, do wniosku kredytowego dołączyć muszą oświadczenie o wysokości przychodów i ich opodatkowaniu za ostatnie pół roku oraz zaświadczenie z US o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie 2 lata.

Osoby, które wybrały kartę podatkową jako sposób rozliczania, zobowiązane są dostarczyć oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu uzyskanych w ciągu 6 miesięcy a także decyzję o wymiarze karty podatkowej na dany rok.

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych składają do banku m.in. księgę przychodów i rozchodów za bieżący i ubiegły rok obrachunkowy, a w przypadku prowadzenia pełnej księgowości konieczne jest dostarczenie deklaracji CIT lub PIT, bilansu oraz rachunku zysków i strat. Eksperci zwracają uwagę na poziom dochodów w poszczególnych miesiącach – najlepiej, aby w każdym miesiącu dochody przedsiębiorcy były na podobnym poziomie. Duże wahania w tym zakresie mogą utrudnić uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej, dlatego różnica w miesięcznych zarobkach firmy nie powinna przekraczać 30%. Kolejnym aspektem weryfikowanym przez bank przed udzieleniem kredytu hipotecznego jest historia kredytowa, sprawdzana przede wszystkim w BIK.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w domu, którego budowę sfinansowali kredytem hipotecznym, mają możliwość uwzględniania odsetek od rat kredytowych w kosztach uzyskania przechodów. Wysokość odsetek, które podlegają odliczeniu uzależniona jest od powierzchni, która w domu przeznaczona została na biuro, gabinet czy inny lokal związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.