Drzewo na posesji sąsiada – co możesz z nim zrobić

Posiadanie własnego domu i działki wielu osobom kojarzy się z całkowitą swobodą w korzystaniu z nieruchomości i jej otoczenia. Tymczasem większość osób ma sąsiadów, których nieruchomość graniczy z ich własną działką. Sąsiadom nie zawsze udaje się żyć w zgodzie, a konflikty pojawiać się mogą na wielu płaszczyznach. Jedną z częstych przyczyn sporów jest roślinność, która na przykład przechodzi na sąsiednią działkę. Czy w sytuacji, gdy przeszkadza nam drzewo rosnące na posesji sąsiada, możemy coś z nim zrobić?

Wbrew pozorom właściciel nieruchomości nie może całkowicie dowolnie z niej korzystać. Przykładowo każdy, kto sadzi na swojej działce drzewa, powinien zadbać o to, żeby ich gałęzie, czy korzenie nie zakłócały sąsiadowi korzystania z jego posesji. W przeciwnym razie według Kodeksu cywilnego mamy do czynienia z immisją – są to działania właściciela nieruchomości podejmowane na własnym gruncie, których skutki odczuwalne są na gruncie sąsiednim. Sąsiad, który odczuwa niedogodności z tego powodu, może żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz zaniechania naruszeń.

Jeśli przeszkadza ci drzewo rosnące na posesji sąsiada, w pierwszej kolejności warto z sąsiadem porozmawiać i poprosić, aby drzewo przyciął lub przesadził. Może się zdarzyć, że z powodu braku czasu, odpowiednich narzędzi lub po prostu dobrej woli, sąsiad się na to nie zgodzi. Wtedy warto sięgnąć po rozwiązania, które przewiduje kodeks cywilny. Są trzy najczęstsze przesłanki do nakazania wycinki drzewa lub przycięcia jego gałęzi. Pierwsza to sytuacja, gdy roślinność sąsiada powoduje zacienienie twojej działki, druga zachodzi, gdy drzewa znajdujące się na działce sąsiada stwarzają zagrożenie dla twojej nieruchomości, czyli np. w przypadku złamania gałęzi, mogłaby ono uszkodzić twój budynek. Drzewa na sąsiedniej działce mogą także powodować wyjałowienie ziemi, która uniemożliwia prowadzenie uprawy. Wymienione sytuacje stanowią podstawę do żądania usunięcia drzewa, jednak decyzję o jego usunięciu podejmuje właściciel nieruchomości. Na wycięcie drzew lub krzewów, które znajdują się na nieruchomości należącej do osoby fizycznej i usuwane są na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie trzeba mieć pozwolenia.

Artykuł 150 Kodeksu cywilnego przewiduje również możliwość samodzielnego pozbycia się gałęzi drzew lub krzewów, które z posesji sąsiada przechodzą na twoją posesję. Należy jednak pamiętać, że najpierw trzeba wezwać właściciela roślin do rozwiązania problemu. Najlepiej zrobić to w formie pisemnej, określając termin, w którym sąsiad powinien uporządkować swoje rośliny tak, aby nie zakłócały ci korzystania z własnej posesji. Jeśli sąsiad nie usunie problematycznych gałęzi we wskazanym w wezwaniu terminie, wówczas możesz zrobić to sam. Co więcej, w takiej sytuacji masz również prawo, aby zachować dla siebie obcięte gałęzie i wykorzystać je na przykład na opał. Należy pamiętać, że dotyczy to jedynie pozbycia się gałęzi, która przechodzą na naszą nieruchomość, czyli usuwamy je bez wchodzenia na działkę sąsiada.

Spory sąsiedzkie najlepiej jest rozwiązywać polubownie. W ostateczności, jeśli nie udaje się dojść do porozumienia i wypracować rozwiązania, pozostaje wejście na drogę sądową.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.