Dom za Bezpieczny Kredyt – tego nie możesz z nim zrobić

Bezpieczny Kredyt 2% to bez wątpienia pomoc w zakupie pierwszej nieruchomości. Wiąże się ona jednak z restrykcjami, dotyczącymi m.in. sprzedaży i wynajmu. Zatem na co należy uważać, jeśli przy zakupie lub budowie domu zdecydowaliśmy się skorzystać z pomocy rządowego programu, aby nie stracić dopłaty i nie musieć dopłacać z własnej kieszeni?

Bezpieczny Kredyt 2% a wynajem domu

Zainteresowanie Bezpiecznym Kredytem 2% jest ogromne, większe niż wszelkie założenia i oczekiwania rządowe. Na początku listopada liczba złożonych wniosków osiągnęła 67 tys. Tak ogromne zainteresowanie przerosło możliwości większości banków, którym do tej pory udało się zawrzeć 33,7 tys. umów. Nie wszyscy jednak są świadomi, że dopłata, która obowiązuje przez okres 120 rat, nie jest dana raz na 10 lat i można ją łatwo stracić.

Zgodnie z ustawą, dom kupiony z pomocą rządowego programu można wynająć lub użyczyć, w całości lub części, ale wówczas traci się prawo do dopłat do kredytu. Prawo to wygaśnie wraz z ostatnim dniem miesiąca, w którym doszło do wynajmu. Dopłat wypłaconych przed tą datą nie trzeba będzie zwracać, ale już ewentualne dopłaty wypłacone po tym czasie będą podlegały zwrotowi.

Natomiast właściciel domu będzie mógł go wynająć bez żadnych finansowych konsekwencji po upływie okresu przysługiwania dopłat.

Co ze sprzedażą nieruchomości?

Podobnie jak w przypadku wynajmu, również w tej kwestii obowiązują restrykcje. Sprzedaż domu nabytego za Bezpieczny Kredyt 2% w okresie przysługiwania dopłat będzie skutkowało automatyczną ich utratą. Zbycie domu przed upływem okresu 10 lat spowoduje wstrzymanie dopłat z końcem miesiąca, w którym dokonano transakcji. Podobnie jak w przypadku wynajmu, dopłaty uzyskane przed nie podlegają zwrotowi, w przeciwieństwie do tych, które wpłynęły po sprzedaniu domu.

Ustawa przewidziała jednak pewne wyjątki od tej reguły. Otóż w okresie przysługiwania dopłat można rozszerzyć wspólność ustawową między małżonkami, czyli włączyć do wspólnego majątku nieruchomość zakupioną przez jedno ze współmałżonków. Drugi przypadek zakłada, że w przypadku, gdy kredyt uzyskała para, to możliwe jest wówczas zbycie nabytego domu na rzecz drugiego z kredytobiorców.

Natomiast oczywiście po zakończeniu 10-letniego okresu dopłat, nieruchomość można już sprzedawać bez jakichkolwiek ograniczeń.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Co do zasady, prowadzenie działalności gospodarczej w domu nabytym przy pomocy Bezpiecznego Kredytu 2% nie jest zabronione. Trzeba natomiast pamiętać o dwóch zasadach. Po pierwsze kredytobiorca utraci prawo do dopłat jeśli w okresie ich przysługiwania zmieni sposób użytkowania nieruchomości, lub jej części w sposób niepozwalający na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Po drugie, działalność gospodarcza nie może być wykonywana w nieruchomości w okresie korzystania z gwarancji BGK. Jest to gwarancja zastępująca całość lub część wkładu własnego, z którego dodatkowo można skorzystać w programie Bezpieczny Kredyt 2%. Ustawa dopuszcza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w zakupionym domu dopiero po jej spłacie.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.