Będą kontrole domów pod względem zgodności z deklaracją CEEB

W 2023 roku kominiarze, pracownicy gminy lub inspektorzy ochrony środowiska będą prowadzić kontrole domów, których celem będzie sprawdzenie stanu technicznego, rodzaju ogrzewania, a także zgodności stanu faktycznego z deklaracją CEEB. Za to działanie odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, w skrócie CEEB, działa od lipca 2021 roku w ramach Systemu ZONE (Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji). Przedsięwzięcie to umożliwiło stworzenie bazy danych, zawierającej informacje o rodzajach źródeł ciepła, spalaniu paliw oraz stanie technicznym polskich domów. O ile spis źródeł ciepła był obowiązkowy, planowana inwentaryzacja budynków odbywać się będzie na zamówienie właściciela.

Baza CEEB będzie umożliwiała zgłoszenie chęci przeprowadzenia kontroli w naszym domu, aby można było uzupełnić ją o dodatkowe informacje. Kontrole będą realizowane przez osoby uprawnione. Może to być pracownik gminy, kominiarz, inspektor ochrony środowiska czy inna osoba posiadająca uprawnienia budowlane. Urzędnicy zweryfikują, czy zgłoszony w deklaracji CEEB sposób ogrzewania budynku jest zgodny ze stanem faktycznym. Należy pamiętać, że za złożenie nieprawdziwego oświadczenia, grozi odpowiedzialność karna. Ponadto kontrola pozwoli na uzupełnienie bazy CEEB o informacje dotyczące stanu technicznego budynku, takie jak na przykład grubość ścian, dachu, rodzaj ocieplenia, czy roczne zużycie paliwa. Elektroniczny formularz inwentaryzacyjny ma zostać uruchomiony w pierwszym kwartale 2023 roku.

Całe przedsięwzięcie pozwoli na poznanie realnego stanu technicznego domów, poziomu ich emisyjności oraz efektywności energetycznej. Dzięki temu gminy będą mogły określić potrzeby remontowe i termomodernizacyjne. Dane zebrane w ramach kontroli pozwolą także na realizację zadań, które wynikają z lokalnych uchwał antysmogowych, planowania polityki poprawy jakości powietrza i wydatków na ten cel, a także będą wykorzystywane do sprawozdań z realizacji Programów Ochrony Powietrza. Właściciele domów, dzięki danym zgromadzonym w systemie, będą mogli wygenerować i pobrać uproszczony audyt energetyczny. Jest to dokument potrzebny między innym, jeśli chcemy wnioskować o dofinansowanie termomodernizacji nieruchomości. Ponadto wszystkie informacje na temat zamieszkiwanego przez nas budynku będą zgromadzone w jednym miejscu. System umożliwi także zamawianie przez Internet przeglądów kominiarskich, które są obowiązkowe raz w roku.

Warto podkreślić, że kontrola deklaracji CEEB ma charakter dobrowolny. Nie będzie prowadzony spis, w którym udział muszą wziąć wszyscy właściciele domów. Inwentaryzację, którą przeprowadzą przeszkolone i uprawnionego do tego osoby, będziemy zamawiać sami, w pasującym nam terminie. Będzie to można zrobić online. Dopiero wówczas możemy spodziewać się wizyty urzędnika lub kominiarza. Bez zgody właściciela nieruchomości, kontrolerzy nie będą mogli wejść i przeprowadzić audytu.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.