Wycinka drzew na działce [przepisy]

wycinka drzew

Stockcentral/bigstockphoto.com

Posiadanie domu na działce, na której rosną drzewa i krzewy nie uprawnia właściciela nieruchomości do wycinania ich bez stosownego pozwolenia. Przed każdą wycinką należy przeprowadzić gruntowną analizę, czy dane drzewo/krzew można wyciąć bez zawiadamiania urzędu gminy, czy też należy odprowadzić z tego tytułu stosowną opłatę. Wartości obowiązujących stawek ustala każdego roku Minister Środowiska. Stawki te publikowane są w Monitorze Polskim. Odnoszą się one do wartości maksymalnej stawki opłat za usuwanie drzew (pomiar dot. obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 centymetrów), a także stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami (serwisy.gazetaprawna.pl).

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku określa zasady legalnego usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Zezwolenia wydawane są na wniosek: posiadacza nieruchomości, bądź właściciela stosownych urządzeń (opisanych w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego) jeśli krzewy/drzewa zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń (serwisy.gazetaprawna.pl). W takim wypadku usunięcie drzew/krzewów odbywa się za odszkodowaniem dla właściciela nieruchomości. W przypadku wniosku, który jest składany przez: spółdzielnię mieszkaniową, zarządcę nieruchomości, która jest własnością Skarbu Państwa, a także wspólnotę mieszkaniową, zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew nie dotyczy m.in. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, krzewów na terenach pokrytych roślinnością, która pełni ozdobne funkcje, drzew których obwód pnia na wysokości 5 centymetrów nie przekracza 35 centymetrów (topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny i srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny), 25 centymetrów (pozostałe gatunki drzew). Z opłat a tym samym kar z tytułu wycięcia zwolnione są również drzewa i krzewy owocowe, z wyłączeniem tych, które rosną na terenie nieruchomości, która została wpisana do rejestru zabytków bądź na terenach zieleni (ksiegowosc.infor.pl).

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.