Sprzedaż domu a zwolnienie z podatku

budowa domu a prawo

Sprzedając dom należy zapłacić podatek od uzyskanego dochodu. W pewnych sytuacjach można jednak skorzystać ze zwolnienia, muszą być jednak spełnione odpowiednie przesłanki. Warto zaznaczyć, że niedawno przepisy podatkowe w tym zakresie zmieniły się na korzyść podatników.

Kiedy przysługuje ulga podatkowa?

Osoba sprzedająca nieruchomość musi odprowadzić podatek od uzyskanego dochodu, jeśli do sprzedaży doszło przed upływem pięciu lat od jej nabycia. Wysokość podatku wynosi 19 %, a danina musi zostać odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Możliwe jest skorzystanie z ulgi podatkowej, jeśli środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Do takich należy zakup nowej nieruchomości, remont już posiadanej, czy też zakup działki pod budowę domu. Wydatki takie muszą być zrealizowane w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nieruchomość została sprzedana.

Korzystne zmiany przepisów

Niedawna nowelizacja przepisów nieco złagodziła zasady naliczania podatku i zmieniła sposób określania pięcioletniego terminu, w którym powstaje obowiązek podatkowy. Dotyczy to przede wszystkim nieruchomości odziedziczonych w spadku. Do stycznia 2019 roku termin ten liczono od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku przez spadkobiercę. Obecnie jednak pięć lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości lub jej wybudowanie przez spadkodawcę. Oznacza to, że w wielu przypadkach sprzedaż domu odziedziczonego w spadku możliwa będzie od razu, bez konieczności odprowadzania podatku.

Zmienił się również sposób liczenia pięcioletniego okresu w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego przez małżonków. Jeśli sprzedaż nieruchomości odbędzie się po ustaniu wspólności małżeńskiej, wówczas ze zwolnienia od płacenia podatku będzie można skorzystać, gdy minęło pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości do majątku wspólnego małżonków.

Jeśli sprzedaż domu nastąpi przed upływem pięcioletniego okresu, wówczas ze zwolnienia od płacenia podatku można skorzystać, gdy środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Musi się to odbyć w ciągu trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do sprzedaży domu. W tym czasie należy nabyć własność nieruchomości lub gruntu pod budowę domu, albo przeprowadzić remont lub przebudowę nieruchomości już posiadanej.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.