Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie stosowane zazwyczaj tam, gdzie nie jest doprowadzona sieć kanalizacyjna, czyli w miejscowościach o mocno rozproszonej zabudowie lub na działkach budowlanych położonych na uboczu. Rozwiązanie to nie tylko pozwala poradzić sobie z problemem braku kanalizacji, ale też jest ekologiczne, ekonomiczne i bezpieczne.

Oczyszczalnia a szambo

Brak możliwości doprowadzenia sieci kanalizacyjnej do działki lub zbyt wysoki koszt takiego przedsięwzięcia nie musi oznaczać konieczności instalowania szamba. Szambo wymaga regularnego oczyszczania, do tego stwarza ryzyko powstania nieszczelności. Na szczęście istnieje wciąż udoskonalana alternatywa tego rozwiązania – małe oczyszczalnie ścieków. Są one droższe w instalacji niż szambo, jednak zdecydowanie tańsze w eksploatacji. Inwestycja taka zwraca się już po kilku latach.

Indywidualna oczyszczalnia ścieków – przepisy

Pierwsza regulacja prawna, która powinna cię zainteresować, mówi o obowiązku przyłączenia gospodarstwa do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Oznacza to, że nie możesz zrezygnować z odprowadzania ścieków do takiej sieci na rzecz własnej oczyszczalni lub szamba, jeśli twoja działka posiada przyłącze. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy oczyszczalnia powstała zanim dociągnięto kanalizację (zasada ta nie dotyczy szamba).

Przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności do 7,5 m3 nie wymaga żadnego pozwolenia. Wystarczy zgłosić jej instalację do starostwa i po 21 dniach od takiego złożenia można rozpocząć inwestycję.

Może się zdarzyć, że lokalne przepisy dotyczące ochrony środowiska uniemożliwiają budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków. Ograniczeniem jest też wielkość działki, ze względu na szereg wymogów odnośnie minimalnych odległości między oczyszczalnią a innymi obiektami, np. studnią.

Typy przydomowych oczyszczalni ścieków

Decydując się na zainstalowanie własnej oczyszczalni ścieków, musisz mieć świadomość, że na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań. Wybór któregoś z nich wynika nie tylko z osobistych preferencji oraz kalkulacji, ale też musi uwzględniać warunki eksploatacyjne (np. ilość ścieków i regularność ich odprowadzania), jak też glebowe i środowiskowe działki. Niektóre oczyszczalnie wymagają np. większej wolnej przestrzeni oraz istotne są takie parametry jak poziom wód gruntowych. Dlatego też wybór odpowiedniego typu oczyszczalni muszą poprzedzić badania geotechniczne i funkcjonalna analiza inwestycji.

Najpopularniejszy typ indywidualnych oczyszczalni ścieków to oczyszczalnie biologiczne. Mają zwartą, kompaktową budowę, przez co nadają się na małe działki. W ich przypadku nie są ograniczeniem również rodzaj gleby oraz poziom wód gruntowych. Ich budowa jest wielokomorowa i między różnymi modelami występują spore różnice rozwiązań. Nazwę zawdzięczają zastosowaniu mikroorganizmów, które rozkładają ścieki na osad i ciecz. Taka oczyszczalnia wymaga uzupełnienia o układ odprowadzający oczyszczoną wodę (czyli np. drenaż).

Rozwiązanie, które mogą rozważać osoby zagospodarowujące dużą działkę, to oczyszczalnia drenażowa. Jest dosyć tania, jednak wymagana jest tu spora powierzchnia, bo nawet powyżej 50 metrów kwadratowych. Do tego również istotne są poziom wód gruntowych i przepuszczalność gleby.

Bardzo ciekawe, ale też kosztowne rozwiązanie, to oczyszczalnie roślinne. Są one kompaktowym ekosystemem, umożliwiającym bezpieczne oczyszczenie ścieków odprowadzanych z gospodarstwa domowego. Oczyszczanie dokonywane jest przez bakterie bytujące w korzeniach roślin.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.