Jakich formalności trzeba dopełnić, kupując dom?

Aby transakcja zakupu domu doszła do skutku, niezbędnych będzie szereg dokumentów związanych z domem, które podczas finalizowania transakcji należy przedstawić w biurze notariusza. Ich pozyskaniem powinien co do zasady zająć się sprzedający. Niektóre dokumenty można uzyskać „od ręki”, na inne trzeba jednak trochę poczekać. O jakie dokumenty trzeba zadbać, by sprawnie przejść przez procedurę kupna domu?

Wypis z księgi wieczystej

Księga wieczysta to podstawowe źródło informacji o domu. Można w niej znaleźć całą historię domu, znajdują się tam między innymi informacje o zmianach właścicieli domu, księga może również zawierać informacje o podziale działki (z odniesieniem, jaka część działki została odłączona od księgi wieczystej i pod jakim numerem księgi wieczystej teraz można znaleźć informacje na ten temat). W księdze wieczystej znajdują się również informacje o obciążeniach domu czy ewentualnej hipotece. Wypis z księgi wieczystej można uzyskać we właściwym sądzie rejonowym. Przy księgach elektronicznych wypis można uzyskać również w formie elektronicznej.

Potwierdzenie własności nieruchomości

To dokument, który potwierdza, że sprzedający jest właścicielem sprzedawanego domu. Może to być na przykład umowa kupna domu czy akt notarialny sprzedaży domu. W przypadku domów nabytych na podstawie stwierdzenia nabycia spadku lub działu spadku, potwierdzeniem prawa własności jest końcowe postanowienie sądu na ten temat. Obowiązkowe jest także zaświadczenie z urzędu skarbowego, mówiące o braku zadłużeń związanych z domem.

Wypis z rejestru gruntów

W starostwie powiatowym należy również uzyskać wypis z rejestru gruntów. Czasem konieczne jest także uzyskanie wyrysu z rejestru gruntów. Ten dokument jest obowiązkowy, gdy wielkość działki w wypisie z rejestru gruntów i w wypisie z księgi wieczystej jest różna. Taka sytuacja może zaistnieć choćby wtedy, gdy część działki została wcześniej sprzedana, a w wypisie z księgi wieczystej nie ma jeszcze informacji na ten temat

Zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy o braku osób zameldowanych w domu

Aby uniknąć zakupu domu z zameldowanymi w nim osobami, konieczne jest przedstawienie notariuszowi zaświadczenia z urzędu miasta lub gminy, mówiącego o tym, że w danym lokalu nie ma osób zameldowanych. Oczywiście przed uzyskaniem takiego zaświadczenia, sprzedający powinien wymeldować wszystkie osoby, które w sprzedawanym domu były zameldowane.

Dokumenty potwierdzające tożsamość

Notariusz zażąda również dokumentów potwierdzających tożsamość sprzedającego. Jeśli sprzedającymi są małżonkowie, którzy wcześniej podpisali intercyzę, należy również przedstawić i ten dokument. Jeśli stroną sprzedającą jest firma, konieczne będzie przedstawienie pełnych dokumentów rejestrowych firmy, a więc poza wpisem do działalności gospodarczej, również dokumentów poświadczających nadanie numerów PESEL i REGON.

Sfinalizuje wyłącznie notariusz

Zakup domu to transakcja, którą można sfinalizować wyłącznie w formie aktu notarialnego. W zależności od określonej sytuacji, notariusz może zażądać dodatkowych dokumentów, na przykład umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, potwierdzającej zapłacenie części kwoty za dom.

Na podstawie wszystkich powyższych dokumentów notariusz sporządza akt notarialny sprzedaży domu i prosi strony o jego podpisanie. Z tą chwilą własność domu przechodzi na nowego właściciela.

Jeden komentarz do “Jakich formalności trzeba dopełnić, kupując dom?

  1. Karol G pisze:

    Przydatny wpis. Kupując dom lub działkę, większość osób nie wie ile formalności musi załatwić. Co więcej nie zdajemy sobie sprawy co dokładnie trzeba sprawdzić przed zakupem, aby nie narobić sobie problemów. Pozdrawiam 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.