Czy każdy dom musi mieć świadectwo energetyczne?

Człowiek siedzi przy laptopie (widok na laptop i dłonie na klawiaturze). Na ekranie wyświetla się ikona domu połączona z paskami symbolizującymi klasę energetyczną

Rząd przygotowuje nowelizację ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Jej celem nie jest wprowadzenie nowego dokumentu, a dopilnowanie, aby świadectwo energetyczne przekazywane było przy wynajmowaniu bądź sprzedaży nieruchomości.

Przepisy, które prawdopodobnie wejdą w życie wiosną przyszłego roku, nałożą na osoby planujące wynajem lub sprzedaż nieruchomości obowiązek przekazania świadectwa energetycznego budynku. Za jego brak będzie grozić grzywna. Właściciele domów, którzy zamieszkują swoje nieruchomości i nie planują sprzedaży, nie będą musieli przygotowywać świadectwa charakterystyki energetycznej. Obowiązek ten będzie dotyczył jedynie nieruchomości wprowadzanych do obrotu lub nowych domów, dopiero wprowadzanych do użytku.

Obowiązująca obecnie ustawa o charakterystyce energetycznej budynków już teraz nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku, jeśli planują oni jego wynajem lub sprzedaż. Nabywca lub najemca przy zawarciu umowy najmu, lub sprzedaży powinien takie świadectwo otrzymać w oryginale bądź kopii. Dokument ten pozwala użytkownikowi w przybliżeniu określić roczne zapotrzebowanie na energię, a co za tym idzie również orientacyjne koszty utrzymania nieruchomości związane z zapotrzebowaniem na energię. W świadectwie energetycznym znaleźć można informacje o zapotrzebowaniu budynku na energię potrzebną do jego ogrzewania, oświetlenia, wentylacji, czy podgrzania wody. Dokument informuje również o tym, ile dwutlenku węgla pochodzi z danego budynku i jaka część zużywanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Świadectwo energetyczne sporządzić może jedynie osoba posiadająca specjalne uprawnienia, wpisana na listę prowadzoną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zgodnie z nowelizacją ustawy jego koszt nie powinien przekraczać 300 zł. W przypadku mieszkań dokument ten powinna posiadać wspólnota mieszkaniowa bądź spółdzielnia.

Jak informuje ministerstwo, świadectwo energetyczne będzie musiało być sporządzone i przedłożone w trakcie podpisywania umowy w przypadku umów najmu, które zawierane będą po wejściu w życie ustawy. Dla umów zawartych wcześniej nie będzie konieczne jego dostarczenie. Właściciele domów lub mieszkań, którzy nie planują sprzedaży ani najmu, nie będę zobowiązani do przygotowywania dokumentu. Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego będzie jednak dotyczył właścicieli nowych budynków, których powierzchnia przekraczać będzie 70 mkw. W przypadku domów o powierzchni do 70 mkw. dokument będzie konieczny dopiero, gdy właściciel zdecyduje się wprowadzić nieruchomość do obrotu.

Prawo przewiduje grzywnę w wysokości do 5 tys. zł dla osób, które nie posiadają ważnego świadectwa energetycznego domu lub mieszkania. Dokument ten ważny jest przez 10 lat, o ile w budynku nie zostały przeprowadzone remonty i zmiany, które mogły wpłynąć na zużycie energii. Nowe przepisy przewidują również utworzenie centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, gdzie potencjalny nabywca lub najemca będzie mógł sprawdzić, jakie zapotrzebowanie na energię ma budynek, którym jest zainteresowany.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.