Roboty ziemne przy budowie domu

Zaaranżowanie działki pod budowę domu jednorodzinnego wymaga m.in. przygotowania gruntu. Jakie roboty ziemne są niezbędne?

Pierwszym etapem po zakupie działki budowlanej jest przygotowanie jej do rozpoczęcia prac wykonywanych przez firmę budowlaną. Z pewnością będzie w tym pomocny projekt architektoniczny i naniesiony obrys budynku na plan działki. Informacje zawarte w tych dokumentach pozwolą określić zakres prac związanych z niwelacją terenu. Dalsze działania wykonawców w kolejnych etapach budowy będą znacznie prostsze dzięki wyrównaniu placu pod budowę i usunięciu zbędnej roślinności. To również doskonała okazja do wstępnego ukształtowania terenu pod obiekty służące do obsługi budowy, m.in. utwardzenie placu pod garaż blaszany lub wiatę gospodarczą z pomocą koparko-ładowarki, która zarówno może kopać w ziemi, jak również przepychać i przewozić ziemię na dalsze odległości.

Zapewnienie dojazdu do placu budowy

Plac budowy początkowo jest zazwyczaj działką bez utwardzonej drogi, stąd też występuje konieczność wybudowania ciągów komunikacyjnych. Z racji tego, że będą się nimi poruszać m.in. dostawcy materiałów i maszyny używane podczas budowy obiektu, w celu stworzenia trwałej konstrukcji, firma zajmująca się pracami ziemnymi powinna zdjąć wierzchnią warstwę gruntu i ułożyć podkład z kruszywa chroniący drogę przed niszczeniem. Tak przygotowany dojazd będzie odporny na czynniki atmosferyczne i przetrwa trudy budowy domu.

Prace ziemne przygotowujące fundamenty

W zależności od wybranej techniki budowy podstawą budynku może być ława fundamentowa lub płyta fundamentowa. Przy fundamentach należy wykonać wykopy poniżej poziomu przemarzania gruntu. Uchroni to budynek przed możliwymi uszkodzeniami. Po wyznaczeniu obrysy budynku należy wykonać wykop ław fundamentowych. Szerokość musi być większa, ponieważ montowane będą tam również szalunki fundamentowe. Na tak przygotowanych fundamentach układane są bloczki betonowe. Następnie należy obsypać takie murki ziemią równo z poziomem gruntu. Przy płycie fundamentowej należy usunąć ziemie na wyznaczonej powierzchnie, ponieważ w tym miejscu zostanie ułożone zbrojenie, które będzie zalane betonem.

Dodatkowe prace ziemne

Oprócz wykonania wykopów pod fundamenty należy pamiętać, że prace budowlane wiążą się również koniecznością doprowadzenia innych instalacji znajdujących się poza graniami działki. Media dostarczane przez firmy zewnętrzne przesyłane są do budynku przez przyłącza instalowane pod powierzchnią ziemi. W tym wypadków również przepisy prawa budowlanego określają głębokość ułożenia rur i przewodów. Mapy wydawane przez organy nadzorujące dokładnie wskazują miejsce prowadzenia prac oraz akcesoria, takie jak zawory i ewentualne łączniki. Roboty ziemne przy budowie domu dotyczące instalacji zewnętrznych powinny być wykonywane w początkowej fazie prac. Pozwoli to uniknąć konieczności rozkopywania gruntu na wyrównanej już przez koparkę działce. Część mediów takich jak woda i prąd są niezbędne do sprawnego prowadzenia prac budowlanych. Zakończeni takich instalacji powinny zostać przeprowadzone przez ściany fundamentowe a miejsce wykopów zniwelowane. Drugą niwelację podłoża należy wykonać po okresie zimowym, kiedy grunt się ustabilizuje. Dobrze zaplanowane prace ziemne pozwolą na lepsze wykorzystanie koparki na placu budowy oraz ograniczają koszty wynajmy takiego sprzętu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.