Odpowiedzialność właściciela za posesję wokół domu

dom

Posiadanie domu jednorodzinnego kojarzy się z niezależnością, brakiem czynszu oraz sąsiadów za ścianą. Spółdzielnia nie narzuca nam żadnych decyzji, sami wybieramy, co i jak chcemy w domu zrobić. Z drugiej strony spadają na nas dodatkowe obowiązki, które wychodzą poza nasz płot. O czym musi pamiętać właściciel domu jednorodzinnego, aby nie narażać się na przykre konsekwencje?

Stan techniczny domu

Dom powinien znajdować się w takim stanie technicznym, aby nie stanowił zagrożenia dla przechodzących obok niego osób. Należy więc usunąć z niego wszystkie elementy, które mogą spaść, zostać przewrócone przez wiatr i znaleźć się na chodniku. Ten sam obowiązek dotyczy składowania odpadów, które powinny być zlokalizowane w takim miejscu, aby nie zagradzać przejścia, chodnika, czy drogi, oraz być regularnie wywożone, by nie oddziaływać na mieszkańców sąsiednich działek nieprzyjemnym zapachem.

Uporządkowanie posesji

Każdy właściciel domu jednorodzinnego ma również obowiązek trzymania w należytym stanie posesji znajdującej się tuż za jego płotem. Jeśli leży tam chodnik, wówczas konieczne jest regularne oczyszczanie go ze śniegu, lodu, błota, a także innych zanieczyszczeń. Zasada ta dotyczy pasa ziemi położonego wzdłuż nieruchomości, przy czym granicą nieruchomości jest najczęściej otaczające ją ogrodzenie, lub po prostu granica działki. Śmieci usunięte z chodnika wystarczy zamieść i umieścić z boku, a ich wywozem zajmie się gmina. Właściciel działki nie musi tego robić na własny koszt. Z obowiązków tych wykluczone są chodniki i trawniki oraz części ulic, po których nie poruszają się piesi, miejsca przeznaczone do parkowania samochodów, a także przystanki komunikacyjne.

Z dachu natomiast koniecznie trzeba usuwać śnieg oraz lód, jeśli mogłyby one spaść na miejsce za ogrodzeniem, które jest drogą pieszą. Nieprzestrzeganie obowiązków, które są na właścicieli domów jednorodzinnych nałożone na podstawie obowiązujących przepisów, grozi sankcjami administracyjnymi i karnymi. Jednak znacznie poważniejsza w skutkach może się okazać odpowiedzialność cywilnoprawna, którą właściciel domu poniesie, jeśli na skutek jego zaniedbań związanych z utrzymaniem posesji, szkody dozna osoba trzecia. Osobie takiej przysługuje bowiem w takim wypadku roszczenie odszkodowawcze i żądanie naprawienia szkody w stosunku do właściciela nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.