Budynek gospodarczy obok domu – przepisy

Postawienie budynku gospodarczego obok domu powinno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującym przepisami. Jego odległość od granicy działki czy domu zależy między innymi od tego, czy w budynku tym będą okna.

Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku wprowadzono wiele ułatwień dla właścicieli domów jednorodzinnych, w tym umożliwienie im postawienia budynku gospodarczego bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Dotyczy to jednak budynków, których powierzchnia nie przekracza 35 m2. Ponadto muszą to być budynki o lekkim szkielecie. Dotyczy to więc garaży, altan, oranżerii, ale także wolnostojących budynków gospodarczych. Do ich zbudowania wystarczy jedynie zgłoszenie robót.

Istnieje jednak pewne ograniczenie co do wielkości działki, mianowicie na każde 500 m2 działki takich budynków może powstać nie więcej niż dwa. Jeśli chcemy przekroczyć tę liczbę, wówczas konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę w drodze administracyjnej.

Zgłoszenia robót budowlanych dokonuje się we właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości starostwie powiatowym. Należy w nim wskazać zakres robót, termin ich rozpoczęcia i czas trwania. Konieczne jest załączenie do wniosku oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Niektóre urzędy dodatkowo wymagają dostarczenia szkiców, które uwzględniać będą usytuowanie budynku na działce. Organ ma 3 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Jeśli tego nie zrobi, należy traktować to jako akceptacje i brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy. Zgłoszenie takie jest ważne przez trzy lata i w takim terminie należy rozpocząć prace. W innym wypadku procedurę trzeba powtórzyć.

Budynek gospodarczy powinien znajdować się w odległości od granicy działki:

  • 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
  • 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.

Może powstać w odległości co najmniej 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy jej granicy, jeśli zezwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowo dopuszczalne jest usytuowanie budynku gospodarczego bezpośrednio przy granicy działki, jeśli będzie on przylegał bezpośrednio jedną ze ścian do ściany budynku istniejącego na działce sąsiedniej, a jego wysokość będzie zgodna z wysokością tego typu budynków okresowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy.

Ponadto w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej dopuszcza się budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.