Budowa domu za pieniądze ze sprzedaży mieszkania a podatki

Przeznaczając pieniądze ze sprzedaży mieszkania na budowę domu, można uniknąć zapłaty podatku. Kiedy można skorzystać z takiego zwolnienia?

Sprzedając mieszkanie w ciągu pięciu lat od daty jego zakupu, jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku w wysokości 19 %. Możemy tego jednak uniknąć i skorzystać z ulgi, jeśli uzyskane w ten sposób środki przeznaczymy na własne cele mieszkaniowe. A do takich należy również budowa domu.

Dodatkowo najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ucieszy tych, którzy dom chcą zbudować w małżeńskiej wspólności majątkowej. Pytanie takie zadała podatniczka, która otrzymała mieszkanie od matki. Weszło więc ono do jej majątku osobistego, mimo że z mężem miała wspólność majątkową. Zgodnie bowiem z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym darowizny nie wchodzą w skład majątku wspólnego, a pozostają w majątku osobistym. Po sprzedaży mieszkania kobieta chciała przeznaczyć uzyskane środki na budowę domu, z tym że inwestycja ma być prowadzona wraz z mężem. Dom będzie już ich wspólnym majątkiem.

Zgodnie ze stanowiskiem fiskusa w tej sytuacji przysługiwać jej będzie całkowite zwolnienie z podatku od sprzedaży mieszkania, jeśli środki te zostaną wydane na cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat. Budowa domu, mimo że będzie odbywała się we wspólności majątkowej z mężem, również taki cel realizuje, o ile podatniczka będzie w nim mieszkać. W tych okolicznościach nie będzie musiała zapłacić podatku od sprzedaży mieszkania.

Obowiązek zapłaty podatku w wysokości 19 % od sprzedaży nieruchomości powstaje wówczas, gdy do jej odpłatnego zbycia dochodzi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Warto wspomnieć, że do końca 2018 r. zbycie nieruchomości w okresie 5 lat liczonych od 1 stycznia następnego roku po jej otrzymaniu w drodze spadku podlegało opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Jednak na podstawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych termin ten uległ skróceniu, z uwagi na inny sposób jego wyliczania. Zgodnie bowiem z nowym art. 10 ust. 5 w przypadku odpłatnego zbycia nabytych w drodze spadku nieruchomości lub praw spółdzielczych, termin pięcioletni liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nabył lub wybudował je spadkodawca. Może się więc zdarzyć, że odziedziczoną nieruchomość spadkobierca będzie mógł sprzedać od razu i nie będzie musiał płacić podatku.

Co istotne, przepis ten obejmuje dochody uzyskane od 1 stycznia 2019 r. Oznacza to, że może być stosowany przez spadkobierców, którzy nabyli spadek przed tą datą, ale odziedziczoną nieruchomość sprzedali już po wejściu nowelizacji w życie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.